Medlemmar

Medlemmar "Kyrka — Arbetsliv i samverkan." synliggör samarbetet mellan kyrkan och arbetslivet. LO, TCO och Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd (SKR) skriver varje år avtal med Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan om att dessa två kyrkor ska ansvara för och bearbeta Kyrka-Arbetslivsfrågorna.

Länkar till medlemsorganisationerna:
LO
TCO
Svenska kyrkan
Equmeniakyrkan
Sveriges kristna råd

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page