Bakgrund

Bakgrund Arbetsgruppen Kyrka — Arbetsliv i samverkan har historiska rötter i ett långvarigt samarbete mellan fackliga organisationer och kristna kyrkor och samfund. Redan 1936 tillsattes den första stiftsadjunkturen för Kyrka-Arbetsliv.

1984 inbjöd LO:s dåvarande ordförande Stig Malm olika kristna samfund för att diskutera värderingsfrågor, främst hur arbetslöshet påverkar människor, men också hur motståndet mot apartheidlagarna i Sydafrika skulle kunna stödjas. Även situationen i Polen under 80-talet och närheten mellan kyrkan och fackföreningen Solidaritet fanns som inspirationskälla. Träffen resulterade i att det formades en arbetsgrupp mellan LO och dåvarande Svenska Ekumeniska nämnden, senare Sveriges Kristna Råd (SKR).

1994/95 kom TCO med i arbetet och 1999 SACO, och från och med 2004 finns tre arbetsgivarorganisationer representerade i nätverket nämligen Arbetsgivaralliansen, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting.

Undan för undan har nätverk byggts och verksamheten drivs idag genom arbetsgruppen för Kyrka-Arbetsliv, som består av representanter för fackföreningsrörelsen och kyrkorna. Genom så kallad ”ekumenisk delegation” från Sveriges kristna råd ansvarar Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan för kyrkornas delaktighet i gruppens arbete. Gruppen ansvarar för opinionsbildning, utbildningar och seminarier.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page