Om oss

Kyrka — Arbetsliv i Samverkan, är en mötesplats där fackliga organisationer, kyrkor och samfund möts. En mötesplats där vi kan föra samtal, dela erfarenheter och öka vår kunskap om människan i arbetslivet. Utgångspunkten är hur vi tillsammans kan hävda idén om det absoluta och okränkbara människovärdet i det moderna arbetslivet.

Nationell verksamhet
För att nå våra syften bildar vi opinion, såväl internt i respektive organisation som externt. Vi stödjer och ger legitimitet åt kyrkors och samfunds arbetslivsaktiviteter genom att vara en mötesplats och arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning. Vi anordnar mötesplatser för samtal, konferenser, utbildningar, kurser eller seminarier. Kyrka-arbetsliv i Samverkan ger återkommande ut ett nyhetsblad. Vi för också inför framtiden en dialog med andra trosriktningar än den kristna.

Många fackliga medlemmar är också medlemmar i kyrkor och samfund. Till det kommer att fackföreningsrörelsen organiserar en stor del av kyrkornas anställda. En uppgift för vårt nätverk är därför också att tydliggöra dessa gemensamma kontaktytor.

I vårt samarbete möts olika erfarenheter, kulturer och ideologier. Vi representerar olika intressen i samhället och har därför skilda roller och uppgifter, men i Kyrka – Arbetsliv kan vi ta till vara på det vi också har gemensamt. Vi vill ta till vara den kraft som utvecklas ur sådana möten och föra den vidare, både i våra egna organisationer och i samhället som helhet.

Lokal verksamhet
I det lokala sammanhanget ser arbetet väldigt olika ut. I de kyrkor och församlingar som prioriterar kyrka-arbetslivsfrågor arbetar präster/pastorer och diakoner på små och stora arbetsplatser med enskilda samtal, reflektion i grupp, utbildning och krisberedskap.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page