Arbetsgrupp

Arbetsgruppen för Nätverket Kyrka-Arbetsliv:

Inga Johansson (ordförande)
inga.johansson@gemensamframtid.se

Mats Erikson, LO

mats.erikson@lo.se

Torgny Wiktorsson, TCO
torgny.wiktorsson@tco.se

Marie Nordström, Svenska kyrkan
marie.nordstrom@svenskakyrkan.se

Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd
bjorn.cedersjo@skr.org

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page