Utbildning polispastor/präst

Polismyndigheten utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Stockholms katolska stift, Polisförbundet och fackförbundet ST.

Diakon/pastor/präst

som är beredd att arbeta i samverkan med Polisen vid  svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

Utbildningsmål

Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter.

Kurstid och plats

Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten.
Kursperiod 1: 16 – 19 oktober 2017 på Polishögskolan, Sörentorp.
Kursperiod 2: 12 – 15 mars 2018 på Polishögskolan, Sörentorp.
Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader.
Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader

Behörig sökande

Diakon/pastor/präst som innehar tjänst och som utöver sin  grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård, eller har väldokumenterad erfarenhet.

Ansökan

Ladda ner Word-fil: Ansökan 2017
Ansökan skall vara inne senast 24 april 2017.
Adress framkommer på ansökningshandlingarna.

Mer information

Equmeniakyrkan, Lotta Thordson, 0709-75 75 19
Svenska kyrkan, Agneta Salomonsson, 0703-54 61 75, 040-27 94 26
Polismyndigheten, HR, Peter Johansson, 010-563 78 75
Poliskommissarie Johan Heed, 0733-315248

Bakgrund

*) Utdrag ur protokoll SKR:s styrelse 2002-05-29 Stjärneholm, paragraf 60:

Kyrka – polis i samverkan att fastställa följande kriterier och krav för att utses till polispräst/pastor/diakon:

1) Polispastor/präst kan bli den som genomgått teologisk utbildning, är ordinerad/vigd till pastor/präst av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

2) Polisdiakon kan den bli som genomgått sitt samfunds diakonutbildning, är ordinerad/vigd till diakon av av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

3) Polispräst/pastor/diakon kan endast den vara som tillhör samfund med organiserade former för tillsyn och organ inför vilket pastorer/präster/diakoner har att stå till svars för de löften som avgetts vid ordination/vigning.

Nyhetsbrev november 2016

Nyhetsbrev från Kyrka-Arbetsliv, Stenungsund, november 2016:
kyrka-arbetsliv-nyhetsbrev-november-2016

Är Du diakon/pastor/präst och vill samverka med Polisen?

Här är utbildningen för Dig! Utbildningsperioden äger rum under en vecka våren 2017 och en vecka hösten 2017 med en mellanliggande praktikperiod på polisen. Utbildningen bedrivs i internatform i Stockholm.

Sista anmälningsdag 14 november.

Läs mer på följande dokument:
Flyer 2017
ANSÖKAN 2017

IMG_6869

Om utbildningen:

Polismyndigheten i Sverige, Polisförbundet, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift erbjuder utbildning med start våren 2017.

Diakon/pastor/präst
som är beredd att arbeta i samverkan med Polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

Utbildningsmål
Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter.

Kurstid och plats
Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten. Kursperiod 1: 20 – 23 mars 2017 på Polishögskolan, Sörentorp

Praktik under 5 dagar.
Kursperiod 2: 16– 19 oktober 2017 på Polishögskolan, Sörentorp.
Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader.

Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader

Behörig sökande
Diakon/pastor/präst som innehar tjänst och som utöver sin grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård, eller har väldokumenterad erfarenhet.

Ansökan
Ansökan skall vara inne senast 14 november 2016.
Ansökningsformulär: ANSÖKAN 2017
Adress framkommer på ansökningshandlingarna.

Upplysningar
Equmeniakyrkan, Göran Bjerhem, 0707-10 30 53
Svenska kyrkan, Katarina Tingström, 0703-72 99 09, 08 – 508 940 26
Polismyndigheten, HR, Peter Johansson, 010-563 78 75
poliskommissarie Johan Heed, 0733-315248

*) Utdrag ur protokoll SKR:s styrelse 2002-05-29 Stjärnholm, paragraf 60:

Kyrka – polis i samverkan
att fastställa följande kriterier och krav för att utses till polispräst/pastor/diakon:

1) polispastor/präst kan bli den som genomgått teologisk utbildning, är ordinerad/vigd till pastor/präst av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

2) polisdiakon kan den bli som genomgått sitt samfunds diakonutbildning, är ordinerad/vigd till diakon av av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

3) polispräst/pastor/diakon kan endast den vara som tillhör samfund med organiserade former för tillsyn och organ inför vilket pastorer/präster/diakoner har att stå till svars för de löften som avgetts vid ordination/vigning.

Nyhetsbrev från Kyrka-Arbetsliv juni

Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet från Kyrka-Arbetsliv, juni 2016:
kyrka-arbetsliv nyhetsbrev juni 2016 (3)

Lunchseminarium – Krisstöd

Förlängd lunch med Kyrka-arbetsliv – Stenungsund
Fredag 4 mars, kl. 12.00–14.00

Förutom god mat så talar Sara Johansson – författare och fil.mag i psykologi med vidareutbildning i psykotraumatologi:

”Att stärka människors motståndskraft” 
Sara är verksam vid Röda korset och har bland annat arbetat vid tsunamikatastrofen i Thailand och terrordåden i Oslo och på Utøya. Tillsammans med Sara Hedrenius har de skrivit boken ”Krisstöd vid olyckor, katastrofer och stora händelser”.

Läs mer: Inbjudan lunch 4 mars 2016

Nyhetsbrev från Stenungsund

Läs det senaste nyhetsbrevet från Kyrka-Arbetsliv i Stenungsund (PDF):
kyrka-arbetsliv nyhetsbrev september 2015

 

Gemensam utbildning

Inbjudan till utbildning för pastorer/präster/diakoner som börjat tjänst eller ska börja tjänst inom Kyrka-Arbetsliv, deltid eller heltid, på andra arenor som tex, företag, industri, flygplats, köpcentrum. Utbildningen görs tillsammans med flera arbetsfält inom Institutionssjälavården.

Läs mer: http://www.skr.org/aktuellt/utbildning/

Utbildning, Kyrka-polis

Polismyndigheten utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift

Diakon/pastor/präst
som är beredd att arbeta i samverkan med Polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

Utbildningsmål
Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter.

Kurstid och plats
Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten. Kursperiod 5 – 8 oktober 2015 på Polishögskolan, Sörentorp
Praktik under 5 dagar.
Kursperiod 2: 4 – 7 april 2016 på Polishögskolan, Sörentorp.
Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader.
Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader

Behörig sökande
Diakon/pastor/präst som innehar tjänst och som utöver sin grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård, eller har väldokumenterad erfarenhet.

Ansökningshandlingar
Ansökan skall vara inne senast 25 maj 2015.
Adress framkommer på ansökningshandlingarna.

Upplysningar
Equmeniakyrkan, Göran Bjerhem, 0707-10 30 53.
Svenska kyrkan, Katarina Tingström, 0703-72 99 09, 08 – 508 940 26
Stockholms Katolska stift, Sebastian Torvald Jansson, sebastian.torvald.jansson@katolskakyrkan.se
Polismyndigheten, HR, Peter Johansson, 0761 – 33 44 30, 010-563 78 75
Poliskommisarie Johan Heed, 0733 – 315248, 010 – 563 72 26

*) Utdrag ur protokoll SKR:s styrelse 2002-05-29 Stjärnholm, paragraf 60:

Kyrka – polis i samverkan
att fastställa följande kriterier och krav för att utses till polispräst/pastor/diakon:

1) polispastor/präst kan bli den som genomgått teologisk utbildning, är ordinerad/vigd till pastor/präst av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

2) polisdiakon kan den bli som genomgått sitt samfunds diakonutbildning, är ordinerad/vigd till diakon av av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

3) polispräst/pastor/diakon kan endast den vara som tillhör samfund med organiserade former för tillsyn och organ inför vilket pastorer/präster/diakoner har att stå till svars för de löften som avgetts vid ordination/vigning.

Ansökan senast 25 maj 2015.

Mer information samt ansökningsblankett hittar du här:
Bifogad bilaga: ANSÖKAN 2015-16

 

Nyhetsbrev från Stenungsund

Läs det senaste nyhetsbrevet från Kyrka-Arbetsliv i Stenungsund (PDF):
kyrka-arbetsliv nyhetsbrev februari 2015

Kyrkan och arbetsmarknadens ledare i samtal

Kyrkaarbetsliv-460x307

Nätverket ”Kyrka-arbetsliv” bildades för trettio år på initiativ från dåvarande LO-ordförande Stig Malm som inbjöd kyrkorna till möte kring värderingsfrågor, arbetslöshetsfrågor och  internationell solidaritet.  Utifrån det mötet bildades en arbetsgrupp där fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och näringsliv och också inbjudit till åriga konferenser kring arbetsliv och med fokus på människan lika värde. Från Equmeniakyrkans håll finns Inga Johansson, samordnare för kyrka-samhälle, med som ordförande för nätverket:

– Nätverket har varit vilande de senaste åren,  på grund av lika orsaker,  men  när vi nu möttes igen så är det tydligt att vi har många gemensamma utgångspunkter och inte minst nu, med tanke på den stora flyktingströmmen och ökande invandringen till Sverige. Hur kan vi tillsammans ta ansvar och samverka för ett öppet och inkluderande samhälle?

– Carola Lemne, Vd Svenskt Näringsliv, berättade på mötet hos LO, om Svenskt Näringslivs kampanj, Ett öppet och välkomnande Sverige och framhöll att invandring och migration inte enbart handlar om humanitära insatser utan också om en nyttoinsats för att utveckla näringslivet . Det svåra nu är att det tar så långt tid för nya svenskar innan de kommer in arbetslivet.

Samtalet landade i att vi undersöka möjligheter att på något sätt samverka kring Svenskt Näringslivs kampanj Ett öppet och välkomnade Sverige och Carola Lemne fick i uppdrag att komma med förslag på hur en sådan samverka skulle kunna se ut.

Inga Johansson berättar att det idag på flera platser finns präster/pastorer/diakoner som på del av sin tjänst finns på arbetsplatser för att möta de anställda, finnas till för samtal, för själavård, rehabilitering, krisberedskap och utbildning. Alldeles nyligen har också hållits en utbildning för pastorer/präster/diakoner som finns i arbetslivet men också på fängelser, sjukhus och universitet. Equmeniakyrkan har ett 80-tal medarbetare i sådana tjänster.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page