Utbildning polispastor/präst

Polismyndigheten utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Stockholms katolska stift, Polisförbundet och fackförbundet ST.

Diakon/pastor/präst

som är beredd att arbeta i samverkan med Polisen vid  svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

Utbildningsmål

Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter.

Kurstid och plats

Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten.
Kursperiod 1: 16 – 19 oktober 2017 på Polishögskolan, Sörentorp.
Kursperiod 2: 12 – 15 mars 2018 på Polishögskolan, Sörentorp.
Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader.
Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader

Behörig sökande

Diakon/pastor/präst som innehar tjänst och som utöver sin  grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård, eller har väldokumenterad erfarenhet.

Ansökan

Ladda ner Word-fil: Ansökan 2017
Ansökan skall vara inne senast 24 april 2017.
Adress framkommer på ansökningshandlingarna.

Mer information

Equmeniakyrkan, Lotta Thordson, 0709-75 75 19
Svenska kyrkan, Agneta Salomonsson, 0703-54 61 75, 040-27 94 26
Polismyndigheten, HR, Peter Johansson, 010-563 78 75
Poliskommissarie Johan Heed, 0733-315248

Bakgrund

*) Utdrag ur protokoll SKR:s styrelse 2002-05-29 Stjärneholm, paragraf 60:

Kyrka – polis i samverkan att fastställa följande kriterier och krav för att utses till polispräst/pastor/diakon:

1) Polispastor/präst kan bli den som genomgått teologisk utbildning, är ordinerad/vigd till pastor/präst av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

2) Polisdiakon kan den bli som genomgått sitt samfunds diakonutbildning, är ordinerad/vigd till diakon av av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

3) Polispräst/pastor/diakon kan endast den vara som tillhör samfund med organiserade former för tillsyn och organ inför vilket pastorer/präster/diakoner har att stå till svars för de löften som avgetts vid ordination/vigning.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page