Är Du diakon/pastor/präst och vill samverka med Polisen?

Här är utbildningen för Dig! Utbildningsperioden äger rum under en vecka våren 2017 och en vecka hösten 2017 med en mellanliggande praktikperiod på polisen. Utbildningen bedrivs i internatform i Stockholm.

Sista anmälningsdag 14 november.

Läs mer på följande dokument:
Flyer 2017
ANSÖKAN 2017

IMG_6869

Om utbildningen:

Polismyndigheten i Sverige, Polisförbundet, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift erbjuder utbildning med start våren 2017.

Diakon/pastor/präst
som är beredd att arbeta i samverkan med Polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

Utbildningsmål
Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter.

Kurstid och plats
Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten. Kursperiod 1: 20 – 23 mars 2017 på Polishögskolan, Sörentorp

Praktik under 5 dagar.
Kursperiod 2: 16– 19 oktober 2017 på Polishögskolan, Sörentorp.
Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader.

Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader

Behörig sökande
Diakon/pastor/präst som innehar tjänst och som utöver sin grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård, eller har väldokumenterad erfarenhet.

Ansökan
Ansökan skall vara inne senast 14 november 2016.
Ansökningsformulär: ANSÖKAN 2017
Adress framkommer på ansökningshandlingarna.

Upplysningar
Equmeniakyrkan, Göran Bjerhem, 0707-10 30 53
Svenska kyrkan, Katarina Tingström, 0703-72 99 09, 08 – 508 940 26
Polismyndigheten, HR, Peter Johansson, 010-563 78 75
poliskommissarie Johan Heed, 0733-315248

*) Utdrag ur protokoll SKR:s styrelse 2002-05-29 Stjärnholm, paragraf 60:

Kyrka – polis i samverkan
att fastställa följande kriterier och krav för att utses till polispräst/pastor/diakon:

1) polispastor/präst kan bli den som genomgått teologisk utbildning, är ordinerad/vigd till pastor/präst av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

2) polisdiakon kan den bli som genomgått sitt samfunds diakonutbildning, är ordinerad/vigd till diakon av av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

3) polispräst/pastor/diakon kan endast den vara som tillhör samfund med organiserade former för tillsyn och organ inför vilket pastorer/präster/diakoner har att stå till svars för de löften som avgetts vid ordination/vigning.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page