himmel

Kyrka-Arbetsliv

Detta arbetar vi med!

Kyrka — Arbetsliv i Samverkan, är en mötesplats där fackliga organisationer, kyrkor och samfund möts. En mötesplats där vi kan föra samtal, dela erfarenheter och öka vår kunskap om människan i arbetslivet. Läs mer

konferens

Konferens

Nätverket Kyrka-Arbetsliv i Samverkan inbjuder årligen till en nationell konferens som planeras av en regional arbetsgrupp utifrån ett aktuellt tema. Konferensen riktar sig till ledare och medarbetare inom näringsliv, kommuner, och landsting, fackliga organisationer, ideella organisationer, kyrkor och samfund.

  • skr

    Equmeniakyrkan-alt_220

    svenskakyrkan

    tco

    lo